Kontakt

Gestio, s.r.o.

Ing. Helena Křepinská

Adresa: Na palouku 3219/3, 100 00 Praha 10

Telefon: 274 782 304

Email: krepin@upcmail.cz

IČ.: 25062735

DIČ.: CZ25062735

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod jednacím číslem C 45967

Mapa

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. GESTIO s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá GESTIO s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.